Настаняване

Студио ОГЪН
Студио ВЯТЪР

Нашите студиа

Студио ВЯРА
Студио ВОДА
Студио ВОЛЯ

Изберете стая, която да резонира с вътрешните Ви потребности

Студио ХУБАВ

Общи правила и условия при настаняване в Ритрийт Център “Светлина, Мир и Любов”

 • Регистрация и участие:

   – Регистрацията става като Посетителите предоставят предварително точни и актуални лични данни, електронен адрес (имейл) и телефон за връзка.

   – Посетителите трябва да бъдат пълнолетни или да предоставят съгласието на родител или законен опекун, ако са непълнолетни.

 • Здравословно състояние:

   – Посетителите трябва да бъдат в добро физическо и психично здраве, което да им позволява спокойно пребиваване в комплекса, а също и  свободно участие в програмите на центъра без риск за живота им.

   – Ако посетител има специфични медицински нужди и изисквания към условията за престой, алергии, или други противопоказания които биха могли да повлияят негативно на неговия   престой или участие в програмите на комплекса, то същият  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да информира организаторите предварително! В противен случай гостът сам поема  отговорността за всички възможни рискове при престоя си!

 • Поведение и отношение:

   – В Ретрийт Център “Светлина, Мир и Любов” съблюдаваме поведение на толерантност и уважение към всички гости и посетители.  В тази връзка се обръщаме се към нашите Гости, Посетители и Участници с молба за уважително и толерантно поведение и отношение към останалите посетители на комплекса, инструкторите и организаторите на програмата, а също и към всички представители на животинския свят, обитаващи региона.

По време на престоя в комплекса не се толерират насилие, дискриминация, обиди, разговори на висок тон, или други груби прояви, които биха обезпокоили престоя на останалите посетители.

 • В комплекса не се допуска внасянето на наркотици и всякакви други упойващи вещества, алкохол и месни храни.
 • Съхранение на лични данни:

   – Личните данни на гостите ще бъдат съхранявани и обработвани съгласно съответните законови разпоредби за защита на данните.

 • Отказ от отговорност:

   – Организаторите на комплекса не носят отговорност за травми, загуби или вреди, претърпени по време на престоя в комплекса, или по време на участие в програмата, освен ако същите не са предизвикани от груба небрежност или лошо управление от страна на самите организатори.

 • Промени в програмата:

   – Организаторите си запазват правото да правят промени в програмата, ако това е необходимо.

 • Отмяна на участие:

   – Гостите на комплекса , както и Участниците могат да откажат резервация или участие в програмата, като уведомят организаторите предварително. При отказ от резервация или участие важат следните условия за възстановяване на предварително платени суми:

 • Пълно възстановяване: Гостът/Участникът има право на пълно възстановяване на предварително платената сума за престой/участие, ако откаже своето участие до 15 дни преди началото на програмата.
 • Частично възстановяване: Ако Гостът/Участникът откаже престой/участие след изтичане на срока за пълно възстановяване, но до 10 дни преди началото на рзервацията/програмата, той има право на възстановяване на 50% от стойността на сумата.
 • Не възстановяване: В случай на отказ от резервация/участие в срок по-малък от 10 дни преди заявената дата/ началото на програмата, внесената сума не се възстановява! В този случай, Гостът/Участникът има право на пренос на престой/участие към друго лице, което да присъства на негово място.

Add Your Heading Text Here